18-07-2016

• El Networked Society Index 2016 mesura el desenvolupament urbà sostenible i la  maduresa en l’ús de les TIC • La capital catalana és l’única ciutat de l’Estat espanyol que apareix… [+]

18-07-2016

• Entre el 2010 i el 2015 els inversors estrangers hi van destinar 1.066 milions anuals de mitjana • Per primer cop, la indústria ha sigut la responsable de la creació… [+]

18-07-2016

• La plataforma de distribució incorporarà una línia de postproducció per a l’actualització del software de les consoles • Catalunya acull el 80% de les empreses japoneses instal·lades a l’Estat espanyol

18-07-2016

• S’ha celebrat recentment a Barcelona la fira In(3D)ustry From Needs to Solutions • A Catalunya la impressió 3D està generant un fort impacte als sectors vinculats a la salut

18-07-2016

• La multinacional catalana és líder mundial en la producció d’hemoderivats i de plasma • El sector farmacèutic català concentra el 46% de tota la indústria farmacèutica de l’Estat espanyol

18-07-2016

• El grup suís desenvolupa els seus projectes aliat amb promotors immobiliaris locals • L’interès d’Stoneweg per Barcelona se suma al d’altres fons d’inversió estrangers els darrers anys