27-06-2016

• Per davant de Barcelona només s’hi situen Londres, París, Berlin i Amsterdam • Catalunya capta gairebé el 45% dels projectes d’inversió estrangera a l’Estat espanyol

27-06-2016

• El mes de març van néixer 1.999 societats mercantils, un 8,7% més que l’any anterior • Catalunya és líder europeu en densitat d’empreses i entitats dedicades al ‘big data’

27-06-2016

• Catalunya va rebre 1,4 milions de turistes internacionals, un 2,5% més que en el 2015 • Amb un 21,8% del total, Catalunya encapçala també la destinació de la despesa

27-06-2016

• Catalunya és pionera a l’Estat espanyol en la creació de fons de capital • Els fons entren en el capital davant l’escassetat de crèdit o per ampliar capital

27-06-2016

• El 22@ és la zona més demandada per les multinacionals que volen ubicar-se a Catalunya • Actualment, hi ha disponibles 135.000 m2 de sòl finalista, a punt de construir-hi

27-06-2016

• Va captar 277,2 milions d’euros d’entitats de capital risc internacional l’any passat • Catalunya també destaca en les inversions en fases inicials d’incubadores i acceleradores