• OPORTUNITATS D’INVERSIÓ
 • Habitatges
 • Sòl per a activitats econòmiques
 • Espais comercials
 • Hotels
 • DETALLS DEL PROJECTE
 • Àmbit total:
  1.597.217 m²
 • Sostre habitatges:
  973.728 m²
 • Nombre habitatges:
  12.670
 • Sostre habitatge lliure:
  629.919 m²
 • Sostre habitatge social:
  343.809 m²
 • Sòl activitats econòmiques:
  684.173 m²
 • Sòl per a vials:
  450.709 m²
 • Espais públics:
  499.138 m²
 • Equipaments:
  192.950 m²
 • Inversió total: 49,5 milions euros
 • SÒL PER PARCEL·LAR
 • Nombre parcel·les: 17
 • Superfície: 321.129 m²
 • PARCEL·LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • Superfície (Triangle ferroviari): 80.000 m²
  La Sagrera
 • Barcelona

• Descripció projecte:

La Sagrera és l’àmbit de reforma ferroviària i urbanística de major entitat a nivell estatal. Aquest projecte impulsa el desenvolupament urbanístic de 164 hectàrees al nord-est de Barcelona i una nova zona de creixement urbanístic sostenible amb nous equipaments, serveis públics, una àmplia oferta d’habitatges, un nucli d’activitat econòmica i comercial, i el major parc lineal de la ciutat. Es convertirà en l’estació central de Barcelona i serà un gran centre de transport intermodal amb trens d’alta velocitat que connecten amb Europa, trens regionals, metro, autobusos i accessos subterranis a les autopistes. La zona que envolta l’estació, de 300.000 m2 de terreny, s’ha destinat a noves activitats econòmiques com oficines, hotels i botigues.

• Veure vídeo presentació:

© Barcelona-Catalonia 2012 | Contacte | Avís Legal | Crèdits